Navegació

Funcionalitats

Pots utilitzar Decidim en una organització pública o privada, amb centenars o milers de potencials participants, com un ajuntament, una associació, una universitat, una ONG, un sindicat, un col·lectiu de barri o cooperativa…

Gràcies a Decidim podràs configurar espais de participació (iniciatives, assemblees, processos o consultes) i enriquir-los a través dels múltiples components disponibles (trobades presencials, enquestes, propostes, votacions, seguiment de resultats, comentaris i molts més).

Espais de participació Perquè els participants realitzin propostes i prenguin decisions

Processos participatius

per democratitzar assumptes comuns, pas a pas

Processos permet crear, activar/desactivar i administrar diferents processos de participació, articular-los en diferents fases en què poden combinar-se tots els components. Exemples de processos participatius son: un procés d’elecció dels membres d’un consell, pressupostació participativa, un procés de planificació estratègica, la redacció col·laborativa d’un reglament o norma, el disseny d’un espai urbà o la producció d’un pla de polítiques públiques.

Òrgans
de participació

el poder de la autorganització col·lectiva

Les Assemblees ofereixen la possibilitat de definir òrgans o grups de decisió (consells, grups de treball, comitès, etc.) que es reuneixen periòdicament, detallar-ne la composició, llistant i geolocalitzant les seves trobades i permetent la participació (per exemple; acudint-hi si l’aforament i la naturalesa de l’assemblea ho permet, introduint punts en l’ordre del dia o comentant les propostes i decisions preses per l’òrgan esmentat).

Consultes

el dret a decidir amb totes les garanties democràtiques

Consultes fa possible articular referèndums, generar discussions i debats, connectar amb un sistema de vot electrònic segur i mostrar els resultats.

Iniciatives

marcar l’agenda de totes, a l'abast de qualsevol

Iniciatives permet crear iniciatives de manera col·laborativa, definir-ne la trajectòria i l’objectiu, recollir suports, discutir, debatre i difondre la iniciativa i definir punts de trobada per a la recollida de signatures presencial o debats oberts a altres membres de l’organització.

Components Perquè les participants i espais interactuïn

Propostes

les vostres idees, detalladament

El component propostes permet a l’usuari crear una proposta utilitzant un assistent de creació comparar-la amb les existents, publicar-la a la plataforma i incloure informació addicional com geolocalització o adjuntar documents i imatges. Aquest component també permet navegar, filtrar i interactuar amb un conjunt de propostes. A més, amb la proposta-incubadora podeu crear propostes col·laboratives.

Votacions

decideix el teu vot

El component votacions ofereix a les organitzacions la possibilitat d’activar diferents sistemes de votació o suport sobre les propostes: vot il·limitat, a un determinat sector, ponderat, basat en costos, etcètera.

Resultats

cap proposta sense resposta

El component resultats serveix per convertir propostes en resultats i donar respostes oficials a la seva acceptació o rebuig, fusionant diverses propostes en un sol resultat.

Rendició de comptes

transparència de principi a fi

El component de rendició de comptes ofereix la possibilitat de subdividir els resultats en projectes, definir i aplicar estats de progrés entorn de la seva implementació, així com mostrar el grau d'implementació dels resultats agrupats per categories i abast.

Trobades

per trobar-se i no perdre's res

El component trobades ofereix a les organitzacions i als participants la possibilitat de convocar reunions, definir lloc i hora, registrar i limitar el nombre d’assistents, definir l’estructura i els continguts d’una cita o trobada presencial, així com de publicar-ne les actes i les propostes resultants.

Textos participatius

per analitzar, sintetitzar, i construir en comú

El component textos participatius permet dividir un document de text en diverses propostes o resultats i, inversament, compondre i visualitzar un text unificat partint d’una col·lecció de propostes o resultats.

Atreveix-te a combinar els components als espais per dissenyar i implementar amb facilitat un potent sistema democràtic i adaptar-ho a les necessitats de la teva organització

Conferència

On els grans esdeveniments s’estrenen

El component conferència permet a una organització crear un lloc web per a un gran esdeveniment unint tot una sèrie de trobades predefinides (xats, tallers, etc.), creant un programa unificat i gestionant l’assistència.

Enquestes

Perquè l'opinió de la teva comunitat importa

El component enquestes es pot utilitzar per dissenyar i publicar enquestes i per mostrar i descarregar els seus resultats.

Sorteig

La igualtat i la justícia de l'atzar

El component sorteig permet escollir un número de propostes (per exemple, candidats a un jurat) amb procediments aleatoris, però reproduïbles, que garanteixen distribucions no esbiaixades i uniformes.

Comentaris

Construyendo la inteligencia colectiva

El component comentaris permet als usuaris afegir comentaris, identificar el comentari com a favor, en contra o neutral en relació amb l’objecte comentat, votar comentaris, respondre-hi i rebre notificacions sobre les respostes.

Pàgines i blogs

La teva comunitat, informada i al dia

El component pàgines serveix per crear pàgines informatives amb text enriquit, imatges i vídeos. El component blog permet la creació de missatges o notícies, i navegar cronològicament per ells.

Notificacions

Informació personalitzada de continguts d’interès

Decidim permet seguir qualsevol espai o component per rebre actualitzacions cada vegada que es produeixin.

Butlletí

Sencill però potent

El component butlletí permet enviar correus electrònics a totes les persones registrades en la plataforma.

Descobreix com funciona Decidim a fons

Funcionalitats i característiques