Navigaatio

Ominaisuudet

Voit käyttää Decidimiä julkisessa tai yksityisessä organisaatiossa, jossa on satoja tai tuhansia potentiaalisia osallistujia. Organisaationa voi toimi esimerkiksi kaupunginvaltuusto, yhdistys, yliopisto, kansalaisjärjestö, ammattiliitto, asukasyhteisö tai osuuskunta...

Decidimin avulla voit määrittää osallistumistiloja (aloitteet, ryhmät, prosessit tai kuulemiset) ja lisätä niihin useita käytettävissä olevia ominaisuuksia (tapaamiset, kyselyt, ehdotukset, äänestykset, äänestystulosten seuranta, jne.).

Osallistumistilat Osallistujia varten, jotta he voivat luoda ehdotuksia ja tehdä päätöksiä

Osallistumisprosessit

Demokratisoi yhteiset asiat, askel askeleelta

Prosessit ovat tila, jonka avulla voidaan luoda, aktivoida/deaktivoida ja hallita erilaisia osallisuusprosesseja. Ne erotetaan muista tiloista siten, että ne on rakennettu eri vaiheisiin, joissa kaikki osat voidaan liittää. Esimerkkejä osallistuvista prosesseista ovat komitean jäsenten vaaliprosessi, osallistava budjetointi, strateginen suunnitteluprosessi, asetuksen tai normin yhteistoiminnallinen kirjoittaminen, kaupunkialueen suunnittelu tai julkisen politiikan suunnitelman laatiminen.

Ryhmät

Yhteisöllisen itseohjautuvuuden voima

On tila, joka tarjoaa mahdollisuuden perustaa päätöksentekoelimiä tai -ryhmiä (neuvostot, työryhmät, komiteat jne. jotka kokoontuvat säännöllisesti, yksityiskohtaisesti niiden kokoonpano, listalle ja geolocating niiden kokouksia, ja mahdollisuus osallistua niihin (esimerkiksi: osallistuminen, jos istumapaikkoja ja kokoonpanon luonne niin sallii, asialistalle lisätään kohtia tai kommentoidaan kyseisen elimen tekemiä ehdotuksia ja päätöksiä).

Kuulemiset

Oikeus päättää asioista demokraattisella tavalla

Kuulemiset ovat tila, joka mahdollistaa kansanäänestysten koordinoinnin, keskustelujen ja keskustelujen käynnistämisen, äänestysten tulosten julkaisemisen. se voidaan liittää turvalliseen sähköiseen äänestysjärjestelmään.

Aloitteet

Mahdollista jokaisen omat tavoitteet kaikkien ulottuville

Aloitteet ovat tila, joka antaa osallistujille mahdollisuuden luoda yhdessä aloitteita, määritellä niiden kehityspolut ja tavoitteet, kerätä hyväksyntöjä, keskustella, keskustellaan aloitteista ja levitetään niitä ja määritellään ne kohdat, joissa allekirjoituksia voidaan kerätä osallistujilta tai muille järjestön jäsenille avautuvilta keskusteluilta.

Komponentit Osallistujien ja osallistumistilojen väliseen vuorovaikutukseen

Ehdotukset

Ideasi yksityiskohtaisesti

Ehdotusten osan avulla käyttäjä voi luoda ehdotuksen käyttäen luontiohjain, verrata sitä olemassa oleviin, julkaista sen alustalla ja sisältää lisätietoja, kuten geolocation tai liitetyt asiakirjat ja kuvat. Tämän komponentin avulla voit myös navigoida, suodattaa ja olla vuorovaikutuksessa ehdotusten kanssa. Lisäksi ehdotus-hautomo voit luoda yhteistyöehdotuksia.

Äänestys

Anna oman äänesi kuulua

Äänestyskomponentti tarjoaa organisaatioille mahdollisuuden aktivoida erilaisia äänestys- tai tukijärjestelmiä ehdotusten ympärillä: rajoittamaton, rajattu tiettyyn kynnysarvoon, painotettu, kustannuspohjainen jne.

Tulokset

Ei ehdotusta ilman vastausta

Tuloksia käytetään ehdotusten muuttamiseen tuloksiksi ja virallisten vastausten antamiseen niiden hyväksymisestä tai hylkäämisestä, eri ehdotusten yhdistäminen yhdeksi tulokseksi.

Vastuullisuus

Avointa toimintaa alusta loppuun

Vastuullisuutta koskeva osa-alue tarjoaa mahdollisuuden jakaa tulokset edelleen hankkeisiin, määritellä ja soveltaa edistymistilannetta niiden täytäntöönpanon osalta, tulosten laajuuden osoittaminen siten, että ne on ryhmitelty kategorioiden ja soveltamisalan mukaan.

Tapaamiset

Tapaa ja pysy kartalla yhteisistä asioista

Kokouksen osa tarjoaa organisaatioille ja osallistujille mahdollisuuden kutsua kokouksia, määrittää niiden sijainti ja aika, rekisteröidä ja rajoittaa osallistujia, määritellä kokouksen rakenne ja sisältö sekä julkaista pöytäkirjoja ja niitä koskevia ehdotuksia.

Ehdotusaineistot

Analysoi, yhdistä ja luo uutta yhteisön avulla

Osallistuvia tekstejä koskevaa osaa voidaan käyttää muuntamaan pitkiä tekstiasiakirjoja erilaisiksi ehdotuksiksi tai tuloksiksi, ja päinvastoin, laatia ja näyttää yhtenäinen teksti, joka perustuu kokoelma ehdotuksia tai tuloksia.

Uskalla yhdistää komponentteja. Suunnittele ja ota käyttöön tehokas demokraattinen järjestelmä helposti ja mukauta se oman organisaatiosi tarpeisiin

Konferenssit

Suuret tapahtumat saavat ensi-iltansa

Konferenssikomponenttin avulla organisaatio voi luoda verkkosivuston suurille tapahtumille määrittämällä aihealueiden ympärille muodostettavia ennalta määriteltyjä tapaamisia (esitykset, keskustelut, työpajat, jne.). Näistä tapahtumista muodostuu konferenssiohjelma ja osallistujalistat erilaisille tilaisuuksille.

Kyselyt

Yhteisösi mielipiteellä on merkitystä

Kyselykokonaisuutta voidaan käyttää kyselyjen suunnitteluun ja julkaisuun sekä niiden tulosten näyttämiseen ja lataamiseen.

Satunnaisvalinta

Sattumanvaraisuuden mahdollistama tasa-arvoisuus ja oikeudenmukaisuus

Satunnaisvalintojen avulla voidaan valita ehdotuksia (esim. lautakunnan ehdokkaista) satunnaisesti toistettavissa olevalla menettelyllä, joka takaa puolueettoman ja yhdenmukaisen lopputuloksen.

Kommentit

Yhteisöllisen tiedon rakentaminen

Kommentointikomponentin avulla käyttäjät voivat kommentoida asioita sekä osoittaa mielipiteensä keskusteltavasta aiheesta esimerkiksi olemalla sen puolella, sitä vastaan tai neutraali. Käyttäjät voivat myös äänestää kommentteja ja vastata niihin. Kommenteista saa myös ilmoitukset järjestelmässä ja ne voidaan lähettää myös sähköpostiin.

Sivut ja blogit

Pidä yhteisösi ajan tasalla ja tietoisena päivänpolttavista asioista

Sivut-komponenttia käytetään informatiivisten tekstisivujen luomiseen rikkaalla tekstisisällöllä, johon voidaan liittää kuvia ja videoita. Blogi-komponentti mahdollistaa artikkelien tai uutisten luomisen ja niiden navigoinnin kronologisessa järjestyksessä.

Ilmoitukset

Yksilöityä tietoa mielenkiintoisista sisällöistä

Decidimin avulla voit seurata mitä tahansa osallistumistilaa tai -komponenttia sekä vastaanottaa päivityksiä aina kun jotain tapahtuu.

Uutiskirje

Yksinkertainen, mutta tehokas

Uutiskirje-komponentin avulla voidaan lähettää sähköposteja kaikille alustalle rekisteröityneille käyttäjille tai valikoivammin niille, jotka ovat osallistuneet tietyssä osallistumistilassa.

Tutustu Decidimin toimintaan syvemmin

Toiminnallisuudet ja ominaisuudet