Decidim

Ominaisuudet

Kaikenlaisille ja -kokoisille organisaatioille ja yhteisöille.

Voit käyttää Decidimiä julkisessa tai yksityisessä organisaatiossa, jossa on satoja tai tuhansia potentiaalisia osallistujia. Organisaationa voi toimi esimerkiksi kaupunginvaltuusto, yhdistys, yliopisto, kansalaisjärjestö, ammattiliitto, asukasyhteisö tai osuuskunta...

Decidimin avulla voit määrittää osallistumistiloja (aloitteet, ryhmät, prosessit tai kuulemiset) ja lisätä niihin useita käytettävissä olevia ominaisuuksia (tapaamiset, kyselyt, ehdotukset, äänestykset, äänestystulosten seuranta, kommentointi, jne.).

Osallistumistilat

Osallistumisprosessit

Osallistumisprosessit Yhteisten asioiden demokratisointiin, askel askeleelta

Prosessit ovat tila, jonka avulla voidaan luoda, aktivoida/deaktivoida ja hallita erilaisia osallisuusprosesseja. Ne erotetaan muista tiloista siten, että ne on rakennettu eri vaiheisiin, joissa kaikki osat voidaan liittää. Esimerkkejä osallistuvista prosesseista ovat komitean jäsenten vaaliprosessi, osallistava budjetointi, strateginen suunnitteluprosessi, asetuksen tai normin yhteistoiminnallinen kirjoittaminen, kaupunkialueen suunnittelu tai julkisen politiikan suunnitelman laatiminen.

Ryhmät

Ryhmät Yhteisöllisen itseohjautuvuuden voima

Päätöksiä tekevät elimet tai ryhmät (valtuustot, työryhmät, valiokunnat, jne.), jotka tapaavat säännöllisesti, voivat määrittää kokoonpanonsa ja tapaamistensa esityslistat ja paikat. Kaikki voivat osallistua näihin tapaamisiin fyysisesti tai verkossa sekä keskustella tapaamisten sisällöstä, tehdä esityksiä, ehdotuksia tai kommentoida tehtyjä päätöksiä.

Äänestykset

Äänestykset Oikeus päättää asioista demokraattisella tavalla

Kansanäänestysten koodrinointi, keskustelujen tai debaattien hallinnoiminen, äänestystulosten julkaiseminen ja yhdistäminen turvalliseen sähköiseen äänestysjärjestelmään.

Aloitteet

Aloitteet Yhteisöllisten tavoitteiden määrittäminen kaikkien ulottuville

Osallistujat voivat luoda aloitteita, määrittää niille etenemisjärjestyksen ja tavoitteet, kerätä niille kannatuksia, levittää niitä, keskustella niistä ja määrittää tapaamispaikkoja allekirjoitusten keräämiseksi.

Komponentit

Ehdotukset

Ideasi yksityiskohtaisesti

Luo ehdotuksia ohjeistavan työkalun avulla, vertaile niitä muihin ehdotuksiin ja lisää niille paikkatietoja, kuvia tai liitetiedostoja. Tämän komponentin avulla osallistujat voivat selata muiden tekemiä ehdotuksia, etsiä ehdotuksia ja vuorovaikuttaa muiden ehdottajien kanssa. Ehdotusten yhteiskehittäminen usean eri osallistujan toimesta on myös mahdollista.

Äänestys

Anna oman äänesi kuulua

Tarjoaa organisaatioille työkalut ehdotuksista äänestämiseen tai niiden arviointiin demokraattisen prosessin mukaisesti. Taustalla turvallinen ja salattu sähköinen äänestysteknologia.

Tulokset

Ei ehdotusta ilman vastausta

Tee ehdotuksista tuloksia ja anna niille viralliset vastaukset. Voit liittää useita ehdotuksia yhteen tulokseen.

Vastuullisuus

Läpinäkyvyys kautta linjan

Voit jakaa tuloksia hankkeiksi, määrittää hankkeiden edistymisen tilan kategorioittain tai hankkeittain.

Tapaamiset

Tapaa ihmisiä ja pysy ajan tasalla

Kokouksen osa tarjoaa organisaatioille ja osallistujille mahdollisuuden kutsua kokouksia, määrittää niiden sijainti ja aika, rekisteröidä ja rajoittaa osallistujia, määritellä kokouksen rakenne ja sisältö sekä julkaista pöytäkirjoja ja niitä koskevia ehdotuksia.

Ehdotusaineistot

Analysointiin, yhteiskehittämiseen ja yhdessä tekemiseen

Käytetään pitkien tekstien muuttamiseen useiksi ehdotuksiksi tai tuloksiksi, joiden avulla voidaan muodostaa yhteinen näkemys osallistavalla tavalla.

Konferenssit

Suuret tapahtumat saavat ensi-iltansa

Luo verkkosivusto suurelle tapahtumalle. Määrittele esityksiä ja tapaamisia (chatit, työpajat, yms.) sekä hallinnoi osallistujia.

Kyselyt

Yhteisösi mielipiteellä on merkitystä

Suunnittele ja julkaise kyselyjä. Näytä ja jaa niiden tulokset.

Satunnaisvalinta

Sattumanvaraisuuden mahdollistama tasa-arvoisuus ja oikeudenmukaisuus

Satunnaisvalintojen avulla voidaan valita ehdotuksia (esim. lautakunnan ehdokkaista) satunnaisesti toistettavalla menettelyllä, joka takaa puolueettoman ja yhdenmukaisen lopputuloksen.

Kommentit

Yhteisöllisen tiedon rakentaminen

Mahdollistaa kommentoinnin ja keskusteluaiheen arvioinnin (puolesta, vastaan, neutraali) sekä kommentteihin vastaamisen. Ilmoitusten vastaanottaminen kommenteista on myös mahdollista.

Sivut ja blogit

Pidä yhteisösi ajan tasalla ja tietoisena päivänpolttavista asioista

Luo tyyliteltyä tekstisisältöä rikastettuna kuvilla ja videoilla. Blogiominaisuuden avulla voit luoda artikkeleita, uutisia ja järjestää ne kronologiseen järjestykseen.

Ilmoitukset

Yksilöityä tietoa mielenkiintoisista sisällöistä

Decidimin avulla voit seurata mitä tahansa osallistumistilaa tai -komponenttia sekä vastaanottaa ilmoituksia aina kun jotain tapahtuu.

Uutiskirje

Yksinkertainen, mutta tehokas

Lähetä sähköpostia kaikille alustan käyttäjille tai niille, jotka ovat osallistuneet tiettyihin aihealueisiin.

Moduulit

Mikäli tarpeesi ylittävät Decidimin perustoiminnot, Decidim-yhteisö on kehittänyt satoja moduuleita tarpeidesi palvelemiseksi entistä paremmin.

Tutustu moduuleihin
UKK
Mitä tarkoittaa, että Decidim on vapaa ja avointa lähdekoodia?

Decidim on kansalaisosallistumisen alusta, jonka ihmiset ovat luoneet ihmisiä varten. Sen lähdekoodi on avointa - siihen voi tutustua ja sitä voi muokata tai parantaa kuka tahansa. Decidim-ohjelmisto on lisensoitu AGPL-lisenssillä. Se tarkoittaa, että voit käyttää sitä, muuttaa sitä ja levittää sen johdannaisia versioita, kunhan noudatat AGPL-lisenssiä.

Minulla on parannusehdotuksia. Haluan saada paremman käsityksen projektista. Mitä voin tehdä?

Voit osallistua usealla tavalla. Yksi osallistumismahdollisuus on Metadecidim-yhteisö. Jos haluat ehdottaa uusia ominaisuuksia, mene yhteisön tiekartta-osioon. Jos olet löytänyt ongelmia tai ohjelmointivirheitä, mene yhteisön virheraportointi-osioon. Jos haluat osalistua aktiivisemmin Metadecidim-yhteisöön, voit osallistua yhteisön tapaamisiin. Liity yhteisöön luomalla oma tilisi ja osallistu kanssamme järjestelmän kehittämiseen. Jos osaat ohjelmoida, tervetuloa GitHubiin. Jos olet tutkija, sinua voisi kiinnostaa tulla Metadecidimin LAB-seminaareihin.

Haluamme tehdä muodollisen yhteistyösopimuksen. Onko olemassa mitään malleja, joita voimme käyttää?

Kyllä, meillä on virallisia malleja yhteistyösopimuksille. Ota meihin yhteyttä.

Onko olemassa mitään ohjeita alustan käytön aloittamiseen tai sen asentamiseen?

Voit tutustua hallintakäyttäjien oppaan uusimpaan versioon dokumentaatio-osiosta.

Kokeile verkossa — Kokeile ja tutki Decidim-alustaa vapaasti verkkopohjaisen demon avulla. Verkkopohjainen demo