Decidim

Kde se používá

Tato města, regiony a organizace již používají Decidim

Můžete použít Decidim ve veřejné nebo soukromé organizaci se stovkami nebo tisíci potenciálních účastníků, jako městská rada, sdružení, univerzita, nevládní organizace, odborový svaz, nebo družstvo...
City of Helsinky
Město Helsinki

Zhodnotili jsme sedm různých možností participativního sestavování rozpočtu, abychom našli správnou platformu pro...

Přečtěte si případovou studii
European Commission
Evropská komise

Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů na zaměstnance a správních výdajů úřadu (hlavy 1 a 2) a provozních...

Přečtěte si případovou studii

Přečtěte si další případové studie na našem blogu

Fakta a obrázky

Decidim neustále roste a je přijímán organizacemi a komunitou.

390

instance

30

země

240

instituce

150

organizace

925.152

účastníci

427

procesy

100.129

návrhy

120.554

komentáře

11.215

setkání

Společnost Decidim si pro své demokratické procesy zvolilo více než 400 subjektů, 250 správních orgánů a 150 místních komunit.

Začínáme
Zkuste online — Zkoušejte a prozkoumejte zdarma platformu Decidim s naším online demo. Online demo