Navigace

Kontaktujte nás

Když nás lidé kontaktují kontaktním formulářem, e-mailem nebo podobným komunikačním prostředkem, budeme automaticky shromažďovat následující informace: jméno, entita, e-mailová adresa a obsah zprávy uživatele pro účast na vašich komentářích, žádostech, návrzích atd.

Kromě toho můžeme zpracovat tato data pro statistické studie pomocí pseudonymizace a dokonce i anonymizačních technik, jako je agregace údajů, které brání tomuto následnému zpracování v identifikaci jednotlivých uživatelů.