Decidim Fest 2021 :: Demoacy, Technology and Global Justice | 20, 21. a 22. října - Připojte se k výzvě

DecidimFest je intenzivní třídenní program aktivit věnovaný projektu Decidim, participativní demokracie a nástrojům otevřených zdrojů pro kolektivní inteligenci v éře globální demokracie.

Navigace

Spolupracující subjekty

Loga spolupracujících subjektů jsou duševním vlastnictvím příslušných držitelů autorských práv. Nespadají pod licenci Creative Commons By-SA, kterou je ošetřen zbytek obsahu webu.