Decidim
Blog

Oferta de feina: Dissenyadora UX/UI

Ver post en castellano

Descripció

Busquem a algú que ens pugui ajudar a millorar l'Experiència de la Participant (PX) i la UI de Decidim, liderant aquesta àrea de treball a l'equip de producte. Treballaràs amb un equip interdisciplinari centrat en com la tecnologia pot ajudar a empoderar la ciutadania per al canvi social i la millora de la democràcia.

En el dia a dia les teves tasques seran:

 • Dirigir i supervisar lestratègia UI/UX de Decidim.
 • Produir solucions de disseny UX convincents a través de wireframes, dissenys visuals i prototips.
 • Disseny d'elements i eines d'interfície d'usuari, com ara menús de navegació, pestanyes i ginys.
 • Realitzar proves d'usuari de les funcionalitats de Decidim.
 • Control de qualitat i Q&A del disseny dels nous desenvolupaments.
 • Detectar problemes d'accessibilitat i proposar solucions.
 • Detectar problemes d'usabilitat i proposar solucions .
 • Participar en les reunions de l'equip de Producte.
 • Assessorament sobre UX/UI a l'equip de producte.
 • Crear i mantenir recursos de disseny per a la comunitat.
 • Participar en la comunitat de disseny Decidim.
 • Crear diferents recursos comunicatius.
 • Revisió UX/UI del lloc web decidim.org
 • Revisió UX/UI de Metadecidim.

Què és Decidim

Decidim és un programari lliure de codi obert per a la democràcia participativa que està funcionant a més de 450 ciutats, regions i organitzacions de tot el món. S'està utilitzant a Barcelona, Hèlsinki, França, Itàlia, Brasil o Mèxic, per nomenar-ne alguns.

A nivell tècnic és un projecte Ruby on Rails, un generador i algunes gemmes que ajuda les organitzacions a prendre decisions i organitzar processos deliberatius. Funciona mitjançant una web de participació en línia i offline.

Intentem prendre totes les decisions en obert a GitHub i també amb la nostra pròpia plataforma (a MetaDecidim).

Des d'un enfocament de disseny, construïm a partir de l'experiència de la participant (PX), on la persona no és un usuari o un consumidor, sinó que té un paper proactiu i on el valor resideix en el paper com a participant, com a persona activa en la participació, com a persona que pren part en un procés democràtic. Per a més informació, pots consultar el nostre manifest de disseny .

Més informació:

https://github.com/decidim/decidim

https://decidim.org

https://meta.decidim.org

A qui busquem

Aquest és un treball perfecte per a tu si ets algú:

 • Amb 2 anys o més d'experiència en un lloc de dissenyador com a part d'un equip, o experiència comparable, incloent-hi: ajudar a desenvolupar una funcionalitat del producte, des del concepte fins al lliurament i l'ús; dividir les solucions de disseny en millores prioritzades i lliurables; construir i compartir prototips de disseny a diferents nivells de fidelitat i interactivitat.
 • Pot pensar de manera abstracta, estratègica i analítica per resoldre problemes de disseny complexos i multifactorials.
 • Amb coneixements a UX/UI, accessibilitat i desenvolupament àgil.
 • Amb experiència en disseny de programari UX/UI.
 • Atenta els detalls i la qualitat.
 • Proactiva i que treballa de manera autònoma.
 • Amb habilitats socials i de comunicació. Actualment tenim problemes amb la bretxa de gènere i els prejudicis, per la qual cosa és important ser feminista.
 • Anglès i català o castellà fluid.
 • Resident a Barcelona o rodalies.

Què oferim

Flexibilitat per teletreballar. Es requereixen mínim 2 dies presencials a l'oficina.

Flexibilitat horària per conciliar el teu horari laboral segons les necessitats.

Jornada completa de 35 hores setmanals.

Salari: Entre 30.000 i 34.000 euros bruts anuals (segons experiència)

Formar part d‟un projecte que treballa per a la democratització de la societat amb projecció global. I el més important, juntament amb un equip format per bona gent.

Es valorarà positivament

Com a "coses que volem, però sabem que seran difícils d'aconseguir i estem obertes a deixar-les passar".

 • Coneixements bàsics de programació
 • Experiència de treball o col·laboració en projectes de programari lliure
 • Apassionat de la democràcia, la tecnologia lliure, els drets digitals i com el poder de la gent pot donar forma al futur.
 • Experiència en l'àmbit associatiu i/o en organitzacions, moviments socials o qualsevol lluita per la defensa dels drets humans.

Com aplicar

Si esteu interessats envieu-nos el vostre CV actualitzat i una carta de motivació a jobs@decidim.org amb l'assumpte "Designer".

Data límit: 17 de març de 2024

A partir del 17 de març avaluarem les candidatures per resoldre el procés durant el mes vinent.

Les dades facilitades es conservaran fins al final d'aquest procés o fins que exerceixi el dret de retractació. Per tant, teniu dret a accedir a les vostres dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries. Podeu exercir aquest dret enviant un correu electrònic a jobs@decidim.org. Les dades no es transmetran a tercers.

[Castellano]

Oferta de trabajo

Buscamos a alguien que pueda ayudarnos a mejorar la Experiencia de la Participante (PX) y la UI de Decidim, liderando esta área de trabajo en el equipo de producto. Trabajarás con un equipo interdisciplinar centrado en cómo la tecnología puede ayudar a empoderar a los ciudadanos para el cambio social y mejorar la democracia.

 • En el día a día tus tareas serán:
 • Dirigir y supervisar la estrategia UI/UX de Decidim.
 • Producir soluciones de diseño UX convincentes a través de wireframes, diseños visuales y prototipos.
 • Diseño de elementos y herramientas de interfaz de usuario, como menús de navegación, pestañas y widgets.
 • Realizar pruebas de usuario de las funcionalidades de Decidim
 • Control de calidad y Q&A del diseño de los nuevos desarrollos
 • Detectar problemas de accesibilidad y proponer soluciones
 • Detectar problemas de usabilidad y proponer soluciones
 • Participar en las reuniones del equipo de Producto
 • Asesoramiento sobre UX/UI al equipo de producto
 • Crear y mantener recursos de diseño para la comunidad
 • Participar en la comunidad de diseño Decidim
 • Crear diferentes recursos comunicativos
 • Revisión UX/UI del sitio web decidim.org
 • Revisión UX/UI de Metadecidim

Qué es Decidim

Decidim es un software libre de código abierto para la democracia participativa que está funcionando en más de 450 ciudades, regiones y organizaciones de todo el mundo. Se está utilizando en Barcelona, Helsinki, Francia, Italia, Brasil o México, por nombrar algunos.

A nivel técnico es un proyecto Ruby on Rails, un generador y algunas gemas que ayuda a las organizaciones a tomar decisiones y organizar procesos deliberativos. Funciona mediante una web de participación online y offline.

Intentamos tomar todas las decisiones en abierto en GitHub y también con nuestra propia plataforma (en MetaDecidim).

Desde un enfoque de diseño, construimos a partir de la experiencia de la participante (PX), donde la persona no es un usuario o un consumidor, sino que tiene un papel proactivo y donde el valor reside en su papel como participante, como persona activa en la participación, como persona que toma parte en un proceso democrático. Para más información, puedes consultar nuestro manifiesto de diseño.

Más información:

https://github.com/decidim/decidim

https://decidim.org

https://meta.decidim.org

A quién buscamos

Este es un trabajo perfecto para ti si eres alguien:

 • Con 2 años o más de experiencia en un puesto de diseñador como parte de un equipo, o experiencia comparable, incluyendo: ayudar a desarrollar una funcionalidad del producto, desde el concepto hasta la entrega y el uso; dividir las soluciones de diseño en mejoras priorizadas y entregables; construir y compartir prototipos de diseño en diferentes niveles de fidelidad e interactividad.
 • Puede pensar de forma abstracta, estratégica y analítica para resolver problemas de diseño complejos y multifactoriales.
 • Con conocimientos en UX/UI, accesibilidad y desarrollo ágil
 • Con experiencia en diseño de software UX/UI.
 • Atenta a los detalles y la calidad.
 • Proactiva y que trabaja de forma autónoma
 • Con habilidades sociales y de comunicación. Actualmente, tenemos problemas con la brecha de género y los prejuicios, por lo que es importante ser feminista.
 • Inglés y catalán o español fluidos.
 • Residente en Barcelona o alrededores.

Qué ofrecemos

 • Flexibilidad para teletrabajar. Se requieren mínimo 2 días presenciales en la oficina.
 • Flexibilidad horaria para conciliar tu horario laboral según tus necesidades.
 • Jornada completa de 35 horas semanales.
 • Salario: Entre 30.000 y 34.000 euros brutos anuales (según experiencia)
 • Formar parte de un proyecto que trabaja para la democratización de la sociedad con proyección global. Y lo más importante, junto a un equipo formado por buena gente.

Se valorará positivamente

 • Como "cosas que queremos, pero sabemos que serán difíciles de conseguir y estamos abiertas a dejarlas pasar".
 • Conocimientos básicos de programación
 • Experiencia de trabajo o colaboración en proyectos de software libre
 • Apasionado de la democracia, la tecnología libre, los derechos digitales y cómo el poder de la gente puede dar forma al futuro.
 • Experiencia en el ámbito asociativo y/o en organizaciones, movimientos sociales o cualquier lucha por la defensa de los derechos humanos.

Cómo aplicar

Si estás interesado envíanos tu CV actualizado y una carta de motivación a jobs@decidim.org con el asunto "Designer".

Fecha límite: 17 de marzo de 2024

A partir del 17 de marzo evaluaremos las candidaturas para resolver el proceso durante el próximo mes.

Los datos facilitados se conservarán hasta el final de este proceso o hasta que usted ejerza su derecho de retractación. Por lo tanto, tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios. Puede ejercer este derecho enviando un correo electrónico a jobs@decidim.org. Los datos no se transmitirán a terceros.