Decidim
Blog

Novetats versió 0.5.0

 —  releases

Noves funcionalitats i millores d'usabilitat

  • Fitxers adjunts a una proposta. Desde l’admin es pot habilitar l’opció per permetre adjuntar documents a una proposta. El format permès és PDF o imatge. Al formulari s’ha d’introduir també el títol del document. #1688
  • Anunci a la home d’un procés participatiu. A la portada d’un procés participatiu es pot afegir un anunci o text informatiu. #1696

Anunci a la home d'un procés participatiu

  • Text explicatiu al formulari de nova proposta. Es pot afegir un text explicatiu o d’ajuda a l’encapçalament del formulari de creació de propostes. #1696

Text explicatiu al formulari de nova proposta

  • Text d’introducció a la capçalera de cada component. Des de l’admin es pot habilitar i configurar un text explicatiu per cada component d’un procés participatiu (text previ a les propostes, cites, etc.). Aquest text es pot personalitzar també per cada fase del procés. #1696
  • Usuaris gestionats. Aquesta funcionalitat permet que una persona que no pugui o vulgui registrar-se a la plataforma, però sí fer propostes i donar suport, ho pugui fer de manera presencial (per exemple a una OAC o oficina municipal). Un administrador crea, prèvia verificació de les dades personals, un compte d’usuari en nom d’aquella persona per tal que pugui participar i interactuar amb l’aplicació. En cas desitjat, aquests usuaris es poden convertir en usuaris estàndard enviant-los una invitació per correu electrònic. #1621
  • Àmbits amb jerarquia. El sistema està preparat per organitzacions que requereixen diferents nivells d’àmbits territorials, relacionats jeràrquicament: cada àmbit pot pertànyer a un altre superior, i té com atribut el tipus d’àmbit i la seva descripció (província, comarca, municipi, districte, etc.). A més han de tenir un identificador únic que pot servir per vincular-los amb sistemes externs. #1500

Resolució d'incidències

  • Notificació de respostes a propostes oficials. Els admins d’un procés reben ara una notificació quan una proposta oficial és comentada. #1663.