Participa ara a #Decidim.GOV Governança democràtica de Metadecidim
Navegació

Atribucions i crèdits

Decidim.org es publica sota una llicència Creative Commons By-SA per part del Departament de Recerca, Desenvolupament i Innovació de l'Àrea de Drets de la Ciutadania, Participació i Transparència de l'Ajuntament de Barcelona.